Semesterdagarna – tålamodet tryter

2004-06-17

Metallklubben ökar nu trycket om semesterdagarna. Arbetsgruppen som tillsattes för att försöka lösa frågan har inte kunnat enas. Företaget står kvar vid att nettosemester och semesterfaktor ska tillämpas. Metallklubben hävdar lika bestämt att sparade dagar och femte veckan ska vara orörda och att företaget inte ensidigt kan införa ny semesterdagsberäkning.

Metallklubben har varit i kontakt med Metallförbundet i frågan. De förhandlingsombudsmän som är vana att hantera det som kallas ”nettosemester” menar att företaget gör fel och att omräkningsfaktor inte kan tillämpas på sparade dagar eller femte semesterveckan. Förbundet är positiv till att ta en tvisteförhandling om klubben begär detta. Metallklubben har preciserat de krav och ståndpunkter som företaget har att ta ställning till denna vecka. Om svaret blir negativt kommer Metallklubben att driva fråga till central förhandling och eventuell stämning för MBL-brott. En sammanfattning av Metallklubbens krav på företaget redovisas nedan.

1. Bruttosemester (ingen faktor) ligger till grund för semesterlagen. Nettosemester (med faktor) kan tillämpas först efter överenskommelse. Arbetsgivaren kan inte ensidigt införa nettosemester.

2. När nettosemester tillämpas är det för att räkna ut antalet semesterdagar enbart under huvudsemestern. För skiftformerna blir det på följande vis:

För dagtid: Ingen skillnad (faktor 1,0)

För tvåskift: En bruttosemester på 20 dagar blir 18 nettodagar eftersom arbetsschemat innehåller 18 arbetsdagar. Semesterdagstillägget räknas upp med motsvarande omräkningsfaktor så att 18 semesterdagstillägg blir lika mycket pengar som 20 bruttodagar. Vi ser det som en klumpig och onödig hantering men slutresultatet blir detsamma.

Övriga skiftformer: Vid övriga skiftformer ska omräkningsfaktorn vara 1,0 för denna huvudsemester, dvs. fyra veckors sammanhängande semester motsvarar 20 semesterdagar. Precis som tidigare alltså.

3. Bruttosemester (ingen faktor) ska tillämpas när femte veckan och sparade dagar tas ut. Det är en viktig principfråga. Det ska gälla samtliga skiftformer.

4. Utifrån dessa punkter menar vi att företaget tillämpar förläggningsreglerna av semesterdagar på ett felaktigt sätt. Vi menar dessutom att förändringen av vårt tidigare system med bruttosemester har skett utan förhandling om en lokal tillämpning av nettosemester. Vi ser det som ett brott mot MBL.

Vi menar att företaget är skyldiga att återställa regelverket kring semesterdagar för Volvo Lastvagnar AB, Umeå i de stycken parterna inte är överens.

Om vi inte får positiva svar från företaget under denna vecka kommer vi att driva frågan till central förhandling.

Förhandlingskommittén