Inga fler avtalspensionärer i år

2004-09-17
Företaget har vid förhandling meddelat att man inte är vilig att begära fler avtalspensioner för 2004. För år 2005 är det inte klart hur många som företaget kommer att bevilja så den frågan kommer vi att återkomma till.

Under hösten 2003 kom parterna överens om att gemensamt gå igenom behovet av avtalspensioner för 2004. Under våren 2004 visade det sig att företaget ensamt bedömt behovet till 6 stycken totalt. Volvo centralt beviljade 4 avtalspensionärer för 2004.

Av dessa har företaget beslutat att tre ska vara tjänstemän och en arbetare. Vi arbetare är 90% av personalstyrkan men får i år bara 25% av andelen avtalspensionärer. Metallklubben anser att detta är oacceptabelt.

För nästa år kommer metallklubben redan nu att analysera vilka av de 50 metallares som är över 60 år som är intresserade av att få ett erbjudande om avtalspension. Utifrån denna behovsinventering kommer vi att gå in med en prioriteringslista till företaget.

Förhandlingskommittén
GuPe