Övertaliga på Måleriet…..

2004-10-13
Information gällande vilka och hur många som kommer att bli övertaliga på måleriet hölls igår för de berörda.
Kravet på att veta på vilken plats man befinner sig på bland de övertaliga kommer nu att tillgodoses.

Efter önskemål från medlemmarna beslutade gruppstyrelsen på UC att informera alla övertaliga, vilken ”turordningsplats” dem befinner sig på.

När förhandlingarna om övertalighet inleddes på måleriet hade gruppstyrelsen ETT krav man inte ville backa på.
Det var att den turordningslista som skulle ligga till grund för omplacering av övertalig personal skulle vara baserad på anställningstid, alltså i enlighet med LAS(lagen om anställningsskydd).
Detta gick företaget med på och arbetet fortsatte.
Några undantag har gjorts och dem gäller långtidssjukrivna och föräldralediga. Det är dock en försummbar andel och påverkar INTE listan nämnvärt.
Information för de berörda, som i dagsläget är 23 stycken, hölls igår av företaget.

Listan på de övertaliga kommer INTE att visas eller distribueras ut i fikarum eller till lagen.
Men om de informerade vill veta vilken ”turordning” man har kan man PERSONLIGEN kontakta Driftschefen(Fredrik Åström-Kärr, 7753) eller Gruppstyrelsen(Markus Linerud, 7535) from torsdag den 14/10-04 och få veta sin plats bland de 23.

Man kommer inte att få veta vem som ligger före eller vem som ligger efter, utan endast sin egna individuella plats.

Gruppstyrelsen UC