Kallelse till nomineringsmöte

2006-02-09 Nästa klubbmöte är ett nomineringsmöte. På nomineringsmötet kan man lägga förslag på vilka som ska sitta med i klubbstyrelsen och andra fackliga uppdrag. DAG: Tisdag 14 feb TID: 1400 – 1500 PLATS: Matsal UA Mötet sker på UVA-tid och övertid betalas för den tid som ligger utanför ordinarie arbetstid. Du måste begära ledigt av din PL för att kunna närvara på arbetstid. Har Du förslag ska du ta kontakt med valberedningen via Edit Norberg,

Läs Mer