Övertalighet på Måleriet-Rond 2

2004-10-27
Övertalighet på Måleriet-Rond 2


Efter önskemål från medlemmarna har gruppstyrelesen på måleriet bestämt sig för att ändra linje i frågan om de ”kriterier” som gäller för övertaligheten.

När det gällde framtagandet av de övertaliga på Måleriet enades företaget och Metall om att grundkriteriet skulle vara anställningstid men att undantag skulle göras för föräldralediga och i specifika fall sjukskrivna, allt i enlighet med den tidigare större ”flytten” av personal till monteringen.  Detta är nu reviderat och ändrat!!

En uppgörelse är nu gjord om att endast ta hänsyn till anställningstiden.
Dock ville företaget ha med att man i särskilda och enstaka fall skulle kunna göra undantag för nyckelkompetens.

Detta innebär dock INGEN ändring av den ”lista” som funnits sedan tidigare.
Den enda skillnaden är att den person (1) som var untantagen från ”listan” EJ kommer att beredas plats på måleriet per automatik efter föräldraledigheten, utan kommer att erbjudas plats där behov finns.

Som tidigare nämnts så är fortfarande arbetet ”levande” och förutsättningarna kan snabbt ändras vad gäller hur många som måste lämna Måleriet.
I dagsläget så har ”listan” på dessa minskat och numera är nettoöverskottet, alltså de som fysiskt är på Måleriet, nere i 18 operatörer. Så fort ytterligare förändringar sker, meddelas givetvis de berörda.

Gruppstyrelsen UC