Regeringen positiv!

2004-10-27
Regeringen positiv!

Metallklubbens möte tillsammans med Ulrika Messing var positivt. Hon meddelade att regeringen förordar att Volvo ska få 130 miljoner i investeringsstöd för en ny täcklack.

Beslutet måste dock godkännas av EU-kommissionen först. Tidplanen för detta är idag inte fastställt.

Metallklubben har drivit frågan om transportstöd och investeringsstöd mot regeringen och inom fackföreningsrörelsen. Vi kan idag med stolthet säga att vi mycket aktivt har bidragit till regeringens ställningstaganden i denna fråga.

Ytterligare ett ”hot” mot fabrikens flytt är därmed undanröjt.

Vi kan nu bara hoppas att företagsledningen är lika ansvarsfull när det gäller vårt lönesystem som metallklubben varit när det gäller företagets investeringsstöd.

Metallklubben
GuPe