Vad gäller för övertid helg vid semester?

2004-06-29
Vad händer om jag blir tillfrågad att arbeta övertid helgen innan semestern?

I samband med lördag 3 juli så har sen tidigare bestämts att flytta 9 juli till denna dag. Ett avtal som reglerar villkoren för arbete denna dag har skrivits under av gruppstyrelse och monteringsledning. (Se tidigare nyhet i arkivet för villkoren). Vad händer om jag ska gå på semester V28 och blir tillfrågad om jag kan jobba lördag 3 juli?
Enligt semesterlagen så ingår helg före och efter i anslutning till semestern i semester. Därför blir det lokala avtalet om semesterarbete tillämpligt. Det innebär att om jag arbetar på helg i samband med semestern (i det här fallet lördag 3 juli) så utgår tio timmar till komp-bank utöver övriga avtalsvillkor om övertid.
Ovanstående resonemang gäller ej om helgen följs eller avslutar om jag har fem veckors sammanhängande semester.

Erik P, gruppordf