Fel på lön! Fall 5: Felaktig retroaktiv lön

2005-02-02
Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 5.

Följande hände:
L. fick liksom alla andra Metallare retroaktiva lönedelar utbetalade på oktoberlönen 2004. Först stod ett belopp på 2.670 kronor (6 mån á 445 kronor). Längre ner i lönebeskedet kom ett retroaktivt avdrag som justerar för den frånvaro som varit under dessa månader. L tog kontakt med Metallklubben och det konstaterades att det retroaktiva avdraget verkade vara 445 kronor för stort.

Åtgärder:
Kontakt togs med Proffice. Det visade sig att Proffice gjort en månads avdrag för mycket, alltså 445 kronor. Detta berodde på att man hade kört det retroaktiva avdraget med ett annat fel i underlagen. När man sedan rättade lönen så glömdes det bort att köra om avdragsdelen på retroaktiva lönedelarna.

Slutsatser:
Hur kunde detta ske?
Dålig kontroll och kunskap hos Proffice att fel kan ge upphov till följdfel.

Har företaget kontrollerat om det skett för fler?
Troligtvis inte

Kan det hända igen?
Förmodligen.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe