Minus-VAT vecka nio och tio!

2005-02-03
Vid förhandling mellan Metallklubben och företaget på onsdagen så redovisade företaget att det finns ett underuttag av hytter i programmet , framförallt för FH. Det gör att företaget vill lägga ut 2 minusveckor under vecka nio och tio. Det finns också stora svårigheter att tidigarelägga de inplanerade order som ligger senare i vår.

Efter en diskussion med gruppstyrelserna så har klubbstyrelsen sagt JA till förslaget om annorlunda hantering av VAT-avtalet vid detta tillfälle. Huvudorsakerna till att klubben säger JA till denna uppgörelse är att minustiden ligger i anslutning till sportlovet samt att programläget är mycket osäkert. Uppgörelsen innebär följande:

· Minustid läggs in vecka nio och tio.
· Senast vecka sju ska beslut tas om det blir en hel minusperiod som läggs ut.
· Om de blir en minusperiod på två veckor ska eventuell igenkörning av de två veckorna ska göras under perioden augusti- november i år.
· En noggrann analys görs av program- och orderläget för att utreda om det verkligen finns behov av plustid under våren
· Det fåtal treskiftare som berörs hanteras på individnivå.

Förhandlingskommittén
GuPe