Semesterfaktor del 5: Faktorer för respektive skift!

2005-03-04
Metallklubben och företaget Umeå har under en längre tid förhandlat om semesterdagar och hur de ska beräknas. Vi har diskuterat hur det nya koncernavtalet ska tillämpas.

För att försöka hitta en lösning på frågorna som parterna inte lokalt kunnat lösa har vi under måndagen den 21 februari gemensamt besökt Göteborg. Där har vi träffat de som upprättat koncernavtalet.

Här följer del 5.

Metallklubben har konstaterat att det finns ett förmodat fel i underlagen för faktorberäkningen på tre- fyr- och femskift. Se redovisningen nedan.

3-skift
Tidinfo visar 1,09, avtalet ger 1,07

4 –skift
Tidinfo visar 1,22, avtalet ger 1,21

5 –skift
Tidinfo visar 1,32, avtalet ger 1,31

Beslut:
Parterna konstaterade att det förmodligen är ett systemfel i faktorberäkningen på tre- fyr- och femskift. Systemansvarig i Göteborg lovade att återkomma med ett svar på denna fråga inom två veckor.
För metallklubben
GuPe