Bättre arbetsmiljö utbildning

2005-06-08

Varje skyddsombud ska genomföra grundläggande
arbetsmiljöutbildning.

Under Våren 2005 har vi genomfört 2 st BAM utbildningar och försökt att nå alla som är i behov av arbetsmiljöutbildning.
Nu skulle jag vilja göra ett uppsamlings heat och ni som är skyddsombud och ej genomfört grundläggande skyddsombudsutbildning hör av er till ert avdelningsskyddsombud eller till studieorganisatör.
Telefonnummer hittar ni på hemsidan.

Joacim Eliasson