Lönesystemet 1: Principer om nytt lönesystem klara

2005-06-09
Efter mer än 1000 dagar finns idag en principöverenskommelse om lönesystem klar. Vi presenterar här innehållet på hemsidan och i Trycket. Alla medlemmar kommer också att få ta ställning till lönesystemet när hela innehållet i lönesystemet är klart.

 

Överenskommelsen bygger på det gamla lönesystemets struktur och lönenivåer. Begränsningsregler har införts för hur snabbt man kan klättra i befattningstrappan. Det finns också en begränsning om hur stor den årliga löneutvecklingen på fabriken kan vara. Överenskommelsen om att hantera lönesystemet och löneutvecklingen på detta sätt gäller under två år – 15/6 2005 till 15 /6 2007. Om parterna är överens kan överenskommelsen förlängas till att gälla ytterligare ett år efter detta.
Lönesystemets struktur:
Anställningstiden styr de första lönestegen
Introduktionslönen försvinner och den nya lönetrappan kommer att innehålla fem nivåer. De första tre nivåerna blir ”tarifflöner”. Det innebär att kvalifikation för att nå dessa nivåer följer anställningstid.
• Nivå 2 har man i 12 månader
• Nivå 3 har man i 12 månader
• Nivå 4 har man i minst 24 månader.
(Det befintliga avtalet för nyanställda som är garanterade nivå 3 efter 7 månader i nivå 2 gäller för de som nu är tillsvidareanställda. För vikariatsanställda kommer det nya systemet att tillämpas)

Befattningssteg
Nivå 5 är ett befattningssteg och kommer att innehålla krav i befattning som måste uppfyllas. Dessa krav ska tas fram på respektive driftområde och avdelning. Enligt “tariffen” kan man nå nivå 5 tidigast efter 4 års anställning, men förutom detta måste man också fylla kraven i arbetet som finns för nivå 5. I nivå 5 måste man befinna sig i minst 24 månader innan det kan vara aktuellt med att flyttas till nivå 6.

Nivå 6 kommer att klyvas i två delar. En del kommer att vara ett befattningssteg i trappan och också innehålla krav i befattningen som måste uppfyllas. Kraven ska vara ställda så att de är tillgängliga för alla. Detta steg är värt 600 kr.

Samordnartillägg
Den andra delen av gamla nivå 6 (500 kr) kommer att utformas som ett samordnartillägg och följa ”verksamhetens behov”. Det innebär att uttagning till dessa befattningar kommer att följa MBL och inte vara garanterade för alla.

Personer som idag betalas och utför arbetsuppgifter enligt nivå 6 kommer att behålla betalningen utan avräkning och fortsätta att utföra sina samordnaruppgifter. För närvarande finns inga planer att klyva nivå 6 för underhållspersonal.

Störst förändring på monteringen
I det gamla lönesystemet hade monteringen en annorlunda struktur än övriga fabriken. Nivåerna i nivå 5 och 6 var lägre och det fanns mer pengar i grupptillägg. Överenskommelsen innebär att Monteringens lönestruktur ska samordnas med övriga delar på fabriken. Monteringen placeras i ”pelare 1”, dvs i samma lönenivåer som Logistikavdelningen och CKD. När det gäller Monteringen kommer det att göras fortsatta utvärderingar av vilka konsekvenser denna omställning kan få.
Grupptillägg/list
Grupptillägg och list ska vara värt max 1000 kr. En översyn kommer att göras kring definitioner och krav i grupptilläggen och listen. Det är framför allt på monteringen som det kommer att få konsekvenser.

Anställningstidstillägg.
Det sker ingen förändring av de nuvarande anställningstidstilläggen.

Avräkning
Vid omplaceringar kommer lönen att vara oförändrad och endast avräknas mot utveckling i lönesystemets komponenter. Det är i princip samma regler som i det gamla lönesystemet, men med skillnad att avräkning också kan ske mot förändring i ATT.

Revisionstillfällen
Det nya lönesystemet kommer att innehålla två revisionstillfällen per år. Under de kommande två åren finns det emellertid en begränsningsregel. Mer om detta i en separat artikel.

Metallklubben
GuPe