Nyanställda får kompensation för plustid

2005-06-03
Nyanställda som under 2004 arbetade plustid ska kompenseras för plustiden.

Enligt en överenskommelse med företaget ska nyanställda kompenseras för plustiden som gjordes under 2004..Motivet till detta är att de nyanställda aldrig fick njuta av minustiden när den togs ut.

Kompensationen består av två komponenter. Det är dels timmar till ATK-banken och dels övertidsersättning.

Enligt företaget så ska alla nyanställda som gjorde plustid under 2004 vara kompenserade för detta. Timmarna ska vara inlagda i ATK-banken och övertidsersättning har betalats ut.

Metallklubben
GuPe