Avtal om produktionsövertid

2006-01-12

Vid ett gemensamt möte med alla förtroendevalda i gruppstyrelsen beslutades att Metallklubben ska säga Ja till ett avtal om produktionsövertid i fyra veckor. Avtalet gäller hela fabriken.

Metallklubben ser det som positivt om de som har möjlighet går ut och arbetar övertid. Bakgrunden till behovet av övertid är det eftersläp som uppkommit på måleriet.

Villkoren för övertid är följande:
– Övertiden är frivillig
– Ordinarie lön
– Produktionsövertidsersättning


BAKGRUND:
Måleriet har haft stora problem med kratrar i lacken. På grund av detta har vi ett större eftersläp i produktionen.
Med anledning av detta har parterna enats om ett avtal om produktionsövertid under fyra veckor med början denna vecka.

JOBBA GÄRNA…….
Metallklubben ser det som positivt om så många som möjligt kan dela på den övertidsinsats som ska genomföras. Övertiden kommer att förläggas på fredag eftermiddag samt lördag förmiddag.

…MEN ÖVERTIDEN ÄR FRIVILLIG
Övertiden är frivillig. Den som inte har möjlighet behöver inte arbeta övertiden. Man ska dessutom bemötas med respekt av sina chefer även om man inte har möjlighet att arbeta över.

KODA RÄTT:
Observera att Tidinfo inte ger rätt automatkoder vid övertid under denna period. Följande koder gäller under de veckorna 2 – 5.

DAGTID:
måndag – fredag kod 34 (koden gäller till ordinarie arbetstidens slut för veckan)
lördag – söndag kod 36 (koden gäller från ordinarie arbetstidens slut före helgen)

SKIFT:
måndag – fredag kod 35 (koden gäller till ordinarie arbetstidens slut för veckan)
lördag – söndag kod 28 (koden gäller från ordinarie arbetstidens slut före helgen)
Metallklubben
GuPe