Fel på lön fall 17: Fel koder för övertid – för låg övertidsersättning vid PPÖ!

2005-11-16

Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 15.

Följande hände:

Några medlemmar tyckte att de fick för lite ersättning på produktionsövertiden.

Åtgärder:
De tog kontakt med metallklubben för att få hjälp med frågan.

Metallklubben undersökte hur det förhöll sig och kunde konstatera att företaget ändrat koder för produktionsövertid. Det innebar att samtliga på företaget som arbetat produktionsövertid fick för låg ersättning under perioden februari 2004 till juni 2005.

Metallklubben tog kontakt med företaget. och krävde följande:
– Kartläggning och retroaktiv betalning av felaktiga övertidsersättningar.
– Ändrad automat kodning i Tidinfo.
– Ändring av förklaringarna till ersättningskoder i Tidinfo.
– Korrekta koder läggs in på företagets hemsida.

Av detta har företaget hitintills lyckats lägga in korrekta koder på sin hemsida. De arbetar med kartläggning och retroaktiv betalning so kommer att ske under november månad 2005.

Omfattning:
Samtliga som arbetat övertid under perioder med produktionsövertid har fått för lite ersättning.

Hur kunde detta ske?
Felaktig hantering på lönekontoret i Umeå.
Fel automatkodning i Tidinfo

Kan det hända igen?
Omöjligt att svara på idag.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe