Felen på semesterlön

2006-10-05

Som ni alla vet så har metallklubben under de senaste åren upptäckt en mängd fel på våra löner. Många frågar vad som händer just nu, så här kommer en liten sammanställning över läget.

FEL 1 – INGEN UPPRÄKNING FÖR SJUKFRÅNVARO
Förra året upptäckte metallklubben att sjukfrånvaro inte var med i företagets beräkningsunderlag för semesterlönerna. Detta fel justerades och betalades ut senare under 2005.

FEL 2 – ENGÅNGSBELOPPEN SAKNADES I UNDERLAGET
Dagarna före årets semester upptäckte vi ett nytt fel. Företaget hade inte tagit med utbetalade engångsbelopp i underlaget för beräkningen av semesterlönen. Ett belopp på 598 kr betalades ut på julilönen för att kompensera för att detta inte var med i beräkningsunderlaget.

FEL 3 – RETRAOKTIVA LÖNER INTE MED I UNDERLAGET
Dagarna efter semestern upptäckte vi ytterligare fel på våra semesterlöner.

Vi kunde då konstatera att de retroaktiva beloppen för löneökningarna 2004. 2005 och 2006 inte var med i beräkningen För den som arbetat från 2003 – 2006 kan det röra sig om cirka 1000 kr som saknas. Beräkningarna är ännu inte klara.

FEL 4 – INGEN UPPRÄKNING FÖR SJUKFRÅNVARO
Dessutom saknades underlagen för kontantuttag från tidbankerna. Här kan det röra sig om allt från 0 kr till många tusen kronor beroende på hur man tagit ut tid från kompbankerna. Hur mycket det blir till var och en är idag inte klarlagt.

VAD HÄNDER NU?
Företaget och metall är överens om att pengarna ska betalas ut. Vi väntar idag bara på ett OK från Volvo Göteborg så att pengarna kan betalas ut. Vi har idag inte någon tidplan för hur snabbt pengarna kan betalas ut – vi återkommer så snart som vi har klart med tidplanen.

Metallklubben
GuPe