Lönesystem Kaross

2005-10-07
Vi genomför just nu ett omfattande lönesystemsarbete på Do2 och Do3. Här följer en kort sammanfattning.

Vi jobbar i en partsammansatt grupp inom Do 2 och 3 med två gemensamma mötesdagar varje vecka. Därutöver så jobbar vi på var sitt håll med bland annat revideringar av texter och förslag.

Vårt uppdrag är att skapa skrivningar för befattningslön steg 5 och 6 samt grupptillägg och samordnartillägg.

I dagsläget har vi kommit fram till ett arbetsdokument för befattningslön steg 5 och 6 som vi har för avsikt att redovisa för ett antal operatörer från produktionsavsnitten. Vi har även ett utkast på grupptillägg.

Det vi är överens om är att vi inom Do 2 och 3 har tre grundbefattningar karossbyggare, detaljist, processare.Inom dessa befattningar skapar vi nya skrivningar som ska spegla dagens arbete.

Eftersom det inte finns några nya pengar vid konvertering till nya lönesystemet så ska inte kraven för att uppnå steg 5 och 6 vara svårare än idag. Om Du vill se arbetsdokumentet eller har funderingar så är Du välkommen att höra av dej till någon av oss.

I arbetsgruppen från metalls sida sitter: Jan Isberg, Carola Andersson, Nils Fredlund Göran Asplund