Möjlighet till bemanningsföretag på FL

2006-03-06

Vid utfasningen av FL kommer företaget att ha möjlighet att ta in ett bemanningsföretag på FL fram till och med vecka 23. Först måste dock ett antal andra åtgärder vidtas.

Det är första gången som metallklubben accepterar ett bemanningsföretag på fabriken och ska ses som en extraordinär åtgärd.


Utfasningen av FL sker under perioden fram till vecka 23 och parterna är överens om att det kan bli nödvändigt med en extraordinär insats för att genomföra övergången av personal från FL till FM och FH under samma period som produktionsökningen.

ÅTGÄRD 1: ÖVERFLYTTNING AV OMPLACERADE SVETSARE:
Svetsare som omplacerats från Karosseriavdelningen till montering och som besitter aktuell svetskompetens ska beredas möjlighet att gå tillbaka till karosseriavdelningen i form av omplacering eller utlåning.

ÅTGÄRD 2: REKRYTERA EGNA VISSTIDSANSTÄLLDA:
Företaget ska i första hand själva rekrytera svetsare. Kontakter tas med Arbetsförmedlingen för att med deras hjälp omedelbart rekrytera svetsare som kan delta i produktion på kaross.

ÅTGÄRD 3: BEMANNINGSFÖRETAG:
Företaget och Metalls verkstadsklubb är överens om att bemanningsföretaget Proffspoolen kan anlitas som extraordinarie insats för att hantera utfasningen av FL om inte tillräckligt antal svetsare kan rekryteras på annat sätt. Svetsare från Proffspoolen deltar endast i produktion av FL på DO 3 för att ge ordinarie personal från FL möjlighet att utbildas, tränas och delta i produktion av FH och FM.

På detta sätt kan både utfasningen av FL och produktionsvolymerna på FM och FH säkerställas under perioden. En plan för detta tas fram mellan driftchef och gruppstyrelse kaross.

BEMANNINGSFÖRETAG – ETT BEGRÄNSAT FÖRSÖK:
Anlitande av aktuellt bemanningsföretag ska ses som ett begränsat försök och är direkt kopplat till utfasningen av FL. Gemensam utvärdering av försöket med avseende på kostnad, kvalité och organisatoriska frågor sker efter försöksperiodens utgång.

TYDLIG MARKERING FRÅN METALLKLUBBEN:
Om företaget efter sådan gemensamma utvärdering skulle anlita bemanningsföretag utan överenskommelse med Verkstadsklubben, uppfattar Verkstadsklubben att Företaget väljer en ny modell för produktionsflexibilitet. Verkstadsklubben kommer då att säga upp VAT-avtalet och andra lokala avtal som syftat till att uppnå flexibilitet.

PERSONALBEHOV VID DO 4:
Eventuella personalbehov vid DO4 under avtalsperioden ska täckas genom att måleriarbetare som omplacerats/utlånats under perioden november 2005 –februari 2006 erbjuds återgång till DO4 i form av omplacering/utlåning.

Metallklubben
GuPe