Företaget på offensiven med arbetstiderna

2014-05-05

Företaget vill förändra arbetstiderna. Utgångspunkten är ökad flexibilitet. I ett presentationsmaterial lägger företaget ut hela sitt förslag till allmän beskådan. Men vad är det företagsledningen har glömt att redovisa? Och vad finns det för hakar med förslaget? Förhandlingskommittén kommenterar företagets förslag inför de kommande förhandlingarna.

Information och förhandling
Vid en förhandling förra veckan överlämnade företaget sitt förslag till nytt flextidsavtal. Klubben tog endast emot det. Två dagar senare informerar företaget all personal om förslaget. Det var oväntat, men inget problem. Hemliga förhandlingar bakom stängda dörrar har aldrig varit klubbens melodi.  Det här är en information och några kommentarer kring företagets förslag för att ytterligare stimulera den diskussion som behövs kring arbetstidsfrågan.

Bakgrund
Företaget och Metallklubben har förhandlat fram ett nytt arbetstidsavtal med flexibilitet så sent som 2012/2013. Klubben genomförde en medlemsomröstning och företagsledningen var uppenbarligen tillräckligt nöjd eftersom man skrev under avtalet.

Arbetstiderna på tvåskift
Den stora stötestenen med det nya avtalet var att företaget inte accepterade ett tvåskift med helt lediga fredagseftermiddagar i normaltid. Klubben har tagit flera initiativ i den frågan. Under hösten öppnade klubben för att förhandla tillbaka VAT-avtalet i någon form. Företaget sa blankt nej.  Vid årsskiftet lade klubben ett förslag om att ändra arbetstiderna på tvåskift i det nu gällande flextidsavtalet med motivet att det faktiskt skulle gynna verksamheten. Företaget sa blankt nej! Nu vill företaget använda denna fredagseftermiddag som ett bräckjärn för att få igenom långtgående förändringar. Kraven på ökad flexibilitet som företagets förslag innehåller saknar tidigare motstycke i fabrikens historia.

Omsorg för de anställda?
Företagets förslag visar på att det är fullt möjligt att ändra arbetstiderna på tvåskift. Verksamheten går att bedriva med ledigt eftermiddagsskift på fredag. När klubben drev den frågan var det utifrån medlemmarnas önskemål och behov. Företagets förslag innebär ett medgivande. Klubbens förslag skulle kunna genomföras omedelbart.

Flexibiliteten
Företaget är missnöjt med flexibiliteten.  Alltså är företaget ute efter något som ger dem friare händer och utan fackligt inflytande. Det framgår tydligt i företagets förslag.

Produktionsanpassning
Företaget vill få till en produktionsanpassad arbetstid, dvs. att kunna köra igen störningar och eftersläp utan att behöva fråga om eller betala för övertid. Den möjligheten finns delvis idag, men varseltiden är längre och framför allt, Mertidsbanken måste nollställas varje år.  Om företaget fick en stor bank som aldrig behövde nollställas, då kunde man köra fri fart i sitt system.

Arbete inom koncernen
På Tuve-fabriken växer missnöjet med att deras flextidssystem, Gula dagar, misshandlas av företaget genom att det endast användas för produktionsanpassning, aldrig för konjunkturanpassning. Det ursprungliga syftet till vad flexibilitet skulle handla om är mer eller mindre borta.  I Skövde och Köping har förhandling inletts om ett flextidssystem som bygger på Sandviksmodellen. Det följs av stort intresse av koncernfacket, eftersom det verkar vara ett långsiktigt bättre system och där företaget värderar systemet mer genom att lägga in en rejäl faktor i bytet mellan plus- och minustimmar. En av fördelarna med det systemet är att inte röra så mycket i skiftformer, vilket skulle vara bra för vår fabrik som har många olika skift.

Bemanning och inhyrning
Klubbens ståndpunkt har tidigare varit att kraftig arbetstidsflexibilitet innebär begränsningar av inhyrning. Det kommer även denna gång att bli en del i förhandlingen.

Regelverket
Regelverket är förstås en förhandlingsfråga, men förslaget om korta varseltider, stor bank och nästan inga begränsningsregler är knappast aktuellt.  Kommer man från ett minusläge i banken skulle det kunna innebära mer än två år i konstant pluskörning utan vare sig normaltid eller minus.  Naturliga klämdagarna är enligt förslaget fortfarande arbetsdagar. Klämdagar kan hanteras i systemets Stora minus och företaget vill ha utökad befogenhet att tömma banken andra enstaka dagar, dvs göra det möjligt att köra mer plus på ordinarie veckor.  Inom AB Volvos fabriker i Sverige är det mest vanligt att komma överens om klämdagsinarbetning i samband med årsarbetstidsförhandlingarna. Varför är detta så omöjligt i Umeå?

Medlemmarna bestämmer
Det finns mycket att säga och fundera över. Förhandlingarna har inte ens startat, men utfallet blir alltid bättre om många är engagerade, lägger sig i och säger vad man tycker. Företaget tycks ha mycket bråttom och vill starta förhandlingarna redan nästa vecka. Kom gärna med dina synpunkter innan dess. Skulle förhandlingarna leda till något resultat avgörs givetvis frågan i en medlemsomröstning.

Det finns andra mer prioriterade frågor

Förhandlingarna om nedläggningen av monteringen och villkoren för dem som drabbas är i dagsläget en viktigare förhandling som klubben prioriterar högre.

Metallklubben/joc