Gruppårsmöten stundar!

2014-01-16

I slutet av januari kommer samtliga Gruppstyrelser att genomföra sina årsmöten. Inför årsmötet kan du föreslå namn till Gruppstyrelsen, men också komma med förslag på frågor som du vill att Gruppstyrelsen ska driva.

Vi har fem Gruppstyrelser på fabriken; Kaross, Måleri, Montering, Material och Underhåll. Gruppstyrelsens uppgift är att organisera den fackliga verksamheten på respektive område, men också att förhandla med företaget kring de frågor som rör det egna driftområdet.

Inom kort genomför alla gruppstyrelser sin a årsmöten, då har du möjlighet att diskutera året som gått, vilka frågor gruppstyrelsen ska driva det kommande året. Desssutom genomförs val till gruppstyrelsen. Om du vill föreslå nya medlemmar till gruppstyrelsen så kan du göra det på Gruppårsmötet.

Kallelse till årsmötet sker lokalt inom varje Gruppstyrelseområde.

Metallklubben
GuPe