MTM, analyser och rationalisering!

2014-04-11

Företaget jagar kostnader överallt. Först plockas de lågt hängande frukterna. Det är inte mycket att säga om detta. Omotiverade kostnader kan och ska bort. Men när detta inte räcker till för att klara besparingskraven riktas intresset in på arbetets innersta kärna
“analyserna och tidsstudierna”.

Tidsstudier i fokus
Teknikorganisationen jobbar för hög-tryck med analyser och tidsstudier. Att ta bort Classic ur produktionen innebär förvisso ett ombalanseringsarbete som måste göras, men nu pågår något mer än så.  Tidsstudier görs på arbeten som tidigare inte varit analyserade, balanseringsprinciper ifrågasätts, analysuppföljningar görs för att ta bort enstaka steg och rörelser. Syftet med arbetet är att dra ner på bemanningen.

Arbetssätt
Inom varje område i produktionen sker nu detta arbete. På monteringen finns sedan många år upparbetade rutiner om hur detta ska gå till. Där sker arbetet under lugna och ordnade former. På Kaross, Måleriet och delvis också Logistik har det blivit en hel del diskussionen med gruppstyrelsernas representanter och enskilda tekniker om analysernas riktighet.

MTM-avtalet
Parterna äger ett gemensamt MTM-avtal. Det reglerar om det är SAM eller Plåt-data som ska tillämpas. Där finns också definitioner för fördelningstider, hur klockstudier ska göras och vilka balanseringsprinciper som ska tillämpas. Det reglerar också att den fackliga organisationen och operatörer ska vara delaktiga i analysarbetet.

Korrekta analyser
Klubbens uppgift är att bevaka att avtalet följs, att alla tidsstudier blir riktiga och att det finns korrekta arbetsinstruktioner för alla analyser.  När klubben ser att det genas i analyserna, att inte alla steg finns med eller att metoden är felaktig är det vår skyldighet att reagera.  Vi är inne i en intensiv period av ackordsuppföljningar.  Tidsstudier är ingen absolut vetenskap, det finns alltid utrymme för tolkningar. Blir det fel kan det leda till att bemanningen minskar och arbetet blir för hårt och stressigt.

Vår utgångspunkt
Klubbens utgångspunkt är följande: Det finns en gräns när kostnadsjakten och besparingshetsen går ut över en god arbetsmiljö och tillräcklig bemanning. Vi är farligt nära den gränsen och i vissa fall har den redan passerats. Det är därför oerhört viktigt att gruppstyrelsernas representanter och de operatörer som medverkar gör ett noggrant jobb kring detta. Även om det leder till irritation från tekniker och företagsrepresentanter så får det ta den tid som behövs.

IF Metallklubben