Umeå fabriken mest utsatt

2014-05-09

AB Volvos effektiviseringsprogram syftar till att höja vinstmarginalen med 3 %. I reda pengar ska en årlig kostnadsminskning på 4 miljarder kronor uppnås genom olika åtgärder. Bland annat kommer 4400 tjänstemän att avvecklas.

Umeåfabriken är den produktionsenhet inom Volvovärlden som drabbas hårdast. Och det sker nästan uteslutande på arbetarsidan med ca 450 övertaliga. Bland tjänstemännen är det endast ett fåtal tillsvidareanställda som riskerar att måsta lämnafabriken.

Inga regelrätta förhandlingar
Företaget har hittills inte förhandlat om villkoren. Det har handlat om ensidiga erbjudanden från företagets sida. Det är tvärtemot den tradition som bygger på att parterna förhandlar och kommer överens om rimliga och acceptabla villkor vid stora neddragningar och uppsägningar.

Olika villkor inom Volvo
Frivilligerbjudanden bland tjänstemän inom AB Volvo handlar om ett avgångsvederlag på mellan 9 och 24 månadslöner beroende på anställningstid och ålder.

I Tuve har företaget erbjudit metallare att sluta på frivillig väg. Villkoren är sämre för arbetare, avgångserbjudande maximeras till 150 000 kr (ca 5 månadslöner) och erbjudande om pensionsavgång följer den ordinarie policyn inom Volvo, max 35 månader med 70 % lön.

I Umeå har företaget inte erbjudit eller gått med på någonting ännu.

I en kommande artikel kan du läsa en genomgång av hur andra storföretag har hanterat liknande nedläggningar!

Metallklubben/joc