Glöm inte friskvårdsbidraget!

2014-12-09

Som de flesta vet så har alla anställda möjlighet att ta ut ett friskvårdsbidrag på 2000 kr per kalenderår. Metallklubben vill påminna alla som inte nyttjat bidraget att ta chansen att göra det nu under de sista tre veckorna av året.

Friskvårdsbidraget gäller både för dig som är tillsvidareanställd och Volvostegare. För Volvostegare är det cirka 333 kr under detta år och 1 660 kr för 2015. Du kan se hur mycket du har kvar av friskvårdsbidraget om du går in på My Benefits.

Beställ…
Du beställer träningskort, tid för massage, mm på My Benefits. Där kan du även läsa mer om hur du gör för att beställa.

…eller skicka in kvitto
Även om du har köpt ett träningskort på en träningsanläggning som inte finns med i förmånsportalen så skickar du ditt kvitto till My Benefits, se ”Anmäl Friskvårdskvitto”’ under ”Mina förmåner” i portalen.

Kvitton som gäller 2014 måste ha kommit in till My Benefits senast den 31 januari 2015 för att du ska få ersättning utbetalt.

Läs mer
Läs om vilka aktiviteter som du kan använda friskvårdsbidraget till i My Benefits, se ”Godkända friskvårdsaktiviteter” under ”Mina förmåner”.

Metallklubben