Hälsovården kan ge stöd!

2014-12-10

Varslet är lagt och upp till 350 kommer att bli uppsagda. Ytterligare 200 kommer att omplaceras till nya arbeten och nya arbetstider. Erfarenheterna från tidigare uppsägningar visar att många mår dåligt under och efter uppsägningstiden eller omplaceringarna.

Att få samtala med någon som lyssnar kan vara bra. Företagshälsovården erbjuder stödsamtal, där du även kan få råd om hur du kan söka dig vidare för att få hjälp.

Monteringen och Material UE
På Monteringen kommer en Företagssköterska med erfarenhet av att stödja människor i kris, att finnas på måndagar och torsdagar mellan kl. 10.30 -11.30. De håller till i vilorummet på nedre plan närmast matsalen, det är också upp märkt med skyltar.

Där finns också en låst postlåda där man kan lämna en lapp med önskemål om kontakt med FHV. Denna töms av företagssköterskorna som då kontaktar er för ett första samtal/bokning. Du kan även få råd av oss hur du kan söka dig vidare för att få hjälp.

Måleriet
På måleriet finns också en låst postlåda vid stämpelklockorna, där man kan lämna en lapp med önskemål om kontakt med FHV. Även denna töms av företagssköterskorna som då kontaktar er för ett första samtal/bokning.

Övriga fabriken
Från UA och UB är det närmast att besöka eller ta kontakt med företagshälsovården direkt.

Sekretess
Företagssköterskan tömmer lådorna och samlar in lapparna, det är bara de som har nycklarna till dessa lådor.

Direkt kontakt
Du kan boka tid direkt på hälsovården. Eller komma i kontakt med någon av sköterskorna. Följande telefonnummer eller mail kan du använda.

Tidsbokning
Chatarina Isaksson, Tel: 70 71 84
Mail: chatarina.isaksson@consultant.alviva.se

Företagssköterska
Jorunn Larsen.   Tel: 70 74 52       Jorunn Larsen
Birgitta Sjöberg, Tel: 70 71 92      Birgitta Sjöberg

Metallklubben