Inför årsmötet

2015-02-09

På nomineringsmötet blev det övernominering till suppleantplatserna i klubbstyrelsen. Det innebär att val kommer att genomföras före årsmötet. På övriga uppdrag fanns inga motkandidater till valberedningens förslag.

Det blev även övernomineringar till Materials gruppstyrelse. Valen kommer att samordnas och information om kandidater och röstningstider kommer inom kort.

IF Metallklubben/joc