Löneavtalet klart

2015-01-29

Samtliga klubbar inom Volvo har godkänt det preliminära löneavtal som förhandlades på koncernnivå. Avtalet gäller från 1 april. Nu ska avtalet lokalanpassas.

Löneavtalet godkändes med stor majoritet i medlemsomröstningen. Därmed kunde klubben acceptera avtalet som förhandlats för hela koncernen. Avtalet innehåller i korthet:

  • Pottökning på 2,31 %
  • Volvostegselever får en löneökning på 393 kr/mån och ersättning för skiftgång under praktikperioderna.
  • Partsgemensamma arbetsgrupper kring a) definition av löneglidning, b) harmonisering av beredskapsersättning och c) framtidens industriarbete.
  • Umeå, Göteborg och Vara ska undersöka möjligheterna att ta bort Anställningstidstillägget  (ATT) ur de lokala lönesystemen.
  • OB- och övertidsersättningar hökjs med 2,2 %.

Mer information
Mer detaljerad information kring hur fördelning av potten ska ske mellan olika lönesteg/lönedelar i det lokala lönesystemet kommer i Trycket.

IF Metallklubben/joc