Dagtid under vecka 52

2016-12-02

Sedan en tid tillbaka har det varit känt att vecka 52 är en så kallad noll-vecka. Det innebär att enligt produktionsplanen kommer det inte att ske någon tillverkning. Företaget har erbjudit de flesta att vara ledig med komp. De som väljer att arbeta har erbjudits dagtidsarbete.

Dagtid under vecka 52
Eftersom ingen planerad produktion kommer att ske underveckan finns det heller inget behov av skiftarbete. Företaget har utgått från att dagtid ska vara arbetstid. Frågan har förts ut av produktionsledare, men några regelrätta förhandlingar har inte hållits kring detta. Att byta skift mot dagtid vid tillfällen som det här har skett förut. Klubben ser det som en positiv förändring utifrån de förutsättningar som råder.

Ersättning
Företagets inställning var att skiftformsersättningen  för vecka skulle vara kvar, men att ingen OB skulle utbetalas. När klubben fick höra talas om detta begärde vi förhandling i frågan. För klubben är det självklart att OB-ersättning ska betalas vid tillfälliga förändringar av arbetstid. Det är den praxis som har gällt på företaget och det har också funnits ett avtal som reglerar detta tidigare.

Parterna överens – OB betalas
Förhandlingar i frågan är nu avslutade. Parterna är överens om att bakomliggande schema under vecka 52 ska ligga till grund för betalningen. Konkret innebär det följande:

  • Man stämplar den tid man är närvarande
  • PL flyttar tiden till det bakomliggande schemat
  • Arbetstiden under vecka 52 ska motsvara det bakomliggande schemat

IF Metallklubben/joc