Förlängningen av visstidsavtalet

2016-04-30

Oro och frågetecken har funnits om förlängningen av visstidsavtalet för dem som anställdes i början av hösten och direkt efter årsskiftet. Beskedet är att visstiden är förlängd till och med 2 september.

Det är administrativa orsaker bakom att inga nya anställningskontrakt har skrivits ut. Företaget har ingen delad mening i sakfrågan: Det finns en överenskommelse om förlängning av visstiden för alla som anställdes i augusti 2015 och januari 2016. Visstiden är förlängd till och med vecka 35.
Parterna sitter i förhandlingar om bemanning för perioden efter vecka 35. Detta kan komma att påverka frågan. Ny förhandling blir i början av nästa vecka, v 18.
IF Metallklubben/joc