Ingen förlängning av visstiden!

2016-10-11

Företaget har beslutat att inte förlänga kontraktet för de cirka 30 visstidare som har sitt slutdatum den 28 oktober. Inte heller de 60-tal Adeccoanställda fortsätter efter detta datum.

Samtidigt så lägger sig företaget på ett taktsteg som är något lägre än det preliminära programmet visar. Det kan leda till svårigheter att klara veckobalanserna.

Företaget har efter en lång tid av funderingar kallat till en förhandling om programnivåer och bemanning. Förhandlingen har skett med krav från företaget om tystnadsplikt, vilket gjort det svårt för klubben att informera till medlemmarna om läget i förhandlingarna.
Produktionstakt
Företagets beslut är att minska veckovolymerna med nästan 200 hytter/vecka. Det innebär att man lägger sig på ett taktsteg som är något under den veckotakt som det preliminära programmet redovisar.
En konsekvens av detta är att det finns en risk att vi återigen hamnar i ett läge där vi inte klarar veckobalanserna och kan tvingas till beordrad övertid istället.
Personalkonsekvenser
Företagets planer med anledning av neddragningarna av produktionen är följande:
De cirka 30 visstidare som har slutdatum 28 oktober får ingen förlängning av visstidsavtalet.
De 60 bemanningsanställda från Adecco avslutar sitt arbete vid samma datum.
Volvostegarna avslutar sin utbildning/arbete som planerat den 21 oktober.
Det mindre treskiftet/nattskiftet på kaross, måleri och logistik upphör.
Bemanning
Nu startar bemanningsförhandlingar om konsekvensen av företagets planerade produktionstakt. Varje gruppstyrelse kommer att förhandla om vilken bemanning som krävs för att klara produktionskravet.
Frågan om möjlighet att ta bort nattarbetet ska också ingå i förhandlingen på respektive område.
Det är först efter dessa förhandlingar som IF Metallklubben kan bedöma om vi har en tillräcklig bemanning för att klara de produktionskrav som programmet ger.
Omplaceringar
Dessutom ska förhandlingar om omplaceringar genomföras för att fylla ut de luckor som uppstår när visstidare och bemanningsanställda går hem.
Klubbens kommentar
Vår bedömning är att företaget lägger sig på ett för lågt taktsteg. Det innebär att möjligheterna till att köra igen produktionstapp minskar, men också att risken för beordrad övertid ökar. Vår bedömning är att det ur alla aspekter varit bättre att lägga sig på en något högre taktsteg.
Vår bedömning är att treskift/natt på kaross, måleri och logistik ska vara kvar. Det behövs för att säkerställa en tillräcklig verkningsgrad.
Frågan om visstidare eller bemanningsanställda ska vara kvar blir nu inte aktuell då samtliga lämnar samma dag, men den kan återkomma i samma stund som det visar sig att vi återigen har ett personalbehov. De flesta av visstidarna har en återanställningsrätt.
För ett antal av visstidsanställda, men även de bemanningsanställda, är det tredje eller fjärde gången som de lämnar Volvo. Det visar hur otrygga anställningarna kan bli.
Det händer nu
Bemanningsförhandlingar
Förhandlingar om bemanning ska genomföras på samtliga driftområden. Hur lång dessa förhandlingar kommer att ta är i dagsläget inte klart, men sannolikt bör det finnas ett resultat från dessa under nästa vecka.
Information
IF Metallklubben har begärt att få hålla informationsmöte till samtliga visstidsanställda på arbetstid. Företaget har ännu inte svarat på denna begäran, men vi återkommer så snart vi fått besked om detta.
Antenn och Globaliseringsfonden
Sannolikt så omfattas alla visstidare av möjligheten att söka stöd både från omställningsbolaget Antenn, men också stöd för utbildning från den Europeiska Globaliseringsfonden, EGF.  Klubben har också begärt att företaget ska ge möjlighet till de visstidsanställda att få träffa dessa på arbetstid.
Ytterligare information
Klubben och Trycket kommer att informera så snart vi har någon information att ge.
IF Metallklubben/GuP