Kodning av kort 28 december eftermiddagsskift

2015-12-15

Minustid för ett av skiften är efter förhandling flyttad till måndag 28 december vilket påvekar kodningen av korten för den dagen. Detta berör de skift som ingår i arbetstidsavtal med plus/minus-flex.

I vårt arbetstidsflexavtal ska minustid ske med ledig fredag plus en timme kortare på torsdag kväll för eftermiddagsskift. I samband med förhandlingar så har klubben och företaget kommit överens om att flytta den lediga dagen till en måndag, den 28 december. Detta har godkänts av de som berörs på de genomförda klubbmötena. Tidkortet ska därför kodas enligt nedan för eftermiddagsskiftet måndag 28 december. Kodena gör att lönen blir densamma som om man arbetat.

5 timmar kodas med kod 76
4 timmar kodas med kod 70

Klubben
Erik P