Storhelgs-OB onsdag 23 december

2015-12-10

Onsdag den 23/12 så är det arbete för de flesta. För de som arbetar eftermiddagsskift så kommer Storhelgs-OB att utbetalas. DU som är berättigad till storhelgs-OB kommer automatiskt att få¥ kod 45 utöver vanlig OB.

EM-skift får storhelgs-OB
Två- och treskift som arbetar eftermiddag 23/12 berörs av storhelgs-OB. Skiften med avbrott för storhelg (t.ex. 4-skift) berörs inte eftersom de inte arbetar.

Kod 45 = storhelgs-OB
Storhelg ska kodas med ersättningskod 45. Det ska ske automatiskt, men du måste själv säkerställa att den finns med i tidkortet.

Alla automatkoder för kvälls- och natt OB som visas i Tidinfo ska dessutom fungera som vanligt.  Ersättningen för storhelg är150,35  kr/tim.

Vid kompledighet
Är man kompledig dessa dagar gäller i princip samma sak. Om man skulle ha arbetat men har tagit kompledigt under tid då storhelgs-OB gäller den 23 december, är alltså koden som ska genereras kod 59. Dessutom gäller som vanligt övriga automatkoder.

Byte av skift
Vid tillfälligt byte av arbetstid och skift från eftermiddag till förmiddag ska bakomliggande schema gälla för OB-ersättning. Detta kan behöva kodas manuellt.

Alla PL ska säkerställa att det är rätt kodat innan attest görs.

Metallklubben
Erik P