OB-ersättning vid byte av arbetstid

2015-12-23

På en del avdelningar har PL informerat om att de som byter arbetstid under mellandagarna, från eftermiddagsskift eller natt till förmiddagsskift, inte kommer att få behålla OB-ersättningen. Klubben har reagerat detta. Och agerat.

Tolkningen av att OB-ersättningen inte skulle betalas ut kommer från HR-avdelningen. Klubbens uppfattning är att ett byte av arbetstid med villkorsförändring alltid ska förhandlas. Så har inte skett. Alltså ska även OB-ersättning utbetalas. Tidigare praxis från tillfälliga förändrigar,t.ex. klämdagar och semestertider, är också att man behåller de ersättningar som underliggande schema skulle ha gett (detta gäller givetvis inte om man på eget initiativ begär och beviljas en tillfällig förändring av arbetstiden). Även arbetstidens längd regleras av underliggande schema.

Klubben agerade
När klubben fick kännedom om företagets tolkning togs omedelbart kontakt med krav på att företaget är skyldig att betala OB-ersättning. Efter några dagars väntan då företaget funderade över om man skulle stå kvar vid sin tolkning eller betala OB-ersättning kom så svaret: OB ska betalas för dem som byter skift.

Det hade givetvis underlättat att komma med rätt information från början. Men nu är frågan löst på ett sätt som gör att julefriden kan infinna sig.

IF Metallklubben/joc