Löneförhandlingarna pågår – nej till företagens bud!

2016-03-31

Årets centrala löneförhandlingar pågår med oförminskad styrka. Som vi tidigare redovisat så har Teknikföretagen aggressiva förslag; låga lönelyft, Ökad flexibel arbetstid och möjlighet till lönesänkningar lokalt.

IF Metalls krav har varit löneökningar på 2,8 %, mer pengar till delpension och bättre arbetsmiljö.

Nej till företagens bud
Samtliga fack har sagt ett kraftfullt NEJ till företagens bud på ett tvåårsavtal med  1,65% i löneförhöjning och 0,1% i avsättning till delpension  för vart och ett av åren.

Frågan hos medlarna
Frågan är nu överlämnad till Medlarna (OPO) som sannolikt kommer med ett bud under den närmaste tiden.

Avtalet löper ut
Nuvarande avtal löper ut den 1 april. Om förhandlingarna fortsätter kommer avtalet att gälla som vanligt under förhandlingarnas gång. Skulle man inte vara överens och det finns varsel om stridsåtgärder så återkommer vi från klubbens sida kring detta.

Stridsåtgärder?
Det finns i dagsläget inga indikationer på att IF Metall kommer att vidta stridsåtgärder. Klubben förbereder oss för att det kan komma varsel om övertidsblockad eller strejk under de närmaste dagarna.  Om så blir fallet kommer vi att redovisa vilka åtgärder som klubben vidtar här på fabriken .

IF Metall Volvo Umeå