Sista lönerna för uppsagda!

2015-06-17

De 314 uppsagda slutar den 10 juli. Vi visar här hur läneutbetalningarna under sommarmånaderna kan se ut för de uppsagda. En av de frågor som klubben löst med företaget är löneutbetalningen i juli.

Lön juni

I juni betalas förutom ordinarie månadslön samt tillägg/avdrag också ”förskott semestertillägg” och ”semesterlön rörlig”.

”Förskott på semestertillägg” är i normalfallet Månadslönen(m-lön+extralön) *0,008(faktor) *20(dagar).  Med en månadslön på 30000 kr blir  det 4 800 kr.

”Semesterlön rörlig” är de rörliga lönedelarna 2014 * 13%. Hur mycket de rörliga lönedelarna är  för var och en hittar ni på lönebeskedet i december 2014 längst ner tillvänster på raden det står ”und rörl lön”.

Lön Juli

Månadslön
På Volvo har vi ”förskottslön” vilket innebär att månadslönen är för den innevarande månaden. Månadslönen för juli blir därför bara 10 arbetsdagar eller cirka 10 000 kr

Tillägg/avdrag juli
Tillägg och avdrag från juni regleras på julilönen. De som arbetar skift kommer att få OB och Skiftformstillägg man intjänat i juni. För tvåskift är det cirka 3000 kr. Har man frånvaro i juni minskar lönen i motsvarande grad.

Semesterdagar
Parterna är överens att företaget ska utbetala 15 semesterdagar av årets semester för de uppsagda (om man inte tidigare tagit ut sin semester).

Ett sätt att räkna ut beloppet för dessa är att ta månadslönen multiplicerat med 4,6 % för var och en av dessa dagar. För den som har en månadslön på 30 000 kr blir det lite drygt 20 000.

Slutlön augusti

Slutlönen ska enligt teknikavtalet utbetalas månaden efter man slutar. Det innebär att slutlönen kommer att utbetalas i augusti. Slutlönen ska reglera den innestående fordran som man har på Volvo. Det gäller t.ex. komptid och innestående semesterdagar.

Hur stor slutlönen blir är individuellt men här följer ett litet räkneexempel på hur det kan se ut.

Månadslön
Du har ingen månadslön att få ut. Den sista månadslönedelen fick du i juli.

Komp
Den innestående komptiden multiplicerar du med cirka 170 kr.

Företaget har ju sagt att de ska stå för 40 timmar vilket är strax under 7 000 kr utöver den komptid som du faktiskt kan se idag.

Semesterdagar
Under förutsättning att du inte redan tagit ut av året semester eller haft frånvaro som inte är semesterlönegrundande så gäller följande:

Utgångspunkten är de dagar du idag ser på Tidinfo. Dra bort de 15 dagar som läggs ut i juli. Lägg till de 7 dagar du intjänat under detta semesterår. Dessa dagar multiplicerar du i princip på följande sätt: M-lön*0,054* antalet dagar.

Övrigt

Utjämning med komp
Den som har mycket innestående komptid och vill fördela kompen mellan juli och augusti kan göra ett kontantuttag av innestående komp under juni så att en del utbetalas i juli istället för i augusti.

Du kan göra det själv genom att gå in på Tidinfo under övriga ersättningar. Där skriver du in hur många timmar du vill ta ut och använder kod 98 ”kontantuttag ur tidbank”. Observera att du inte kan ta ut mer tid än du har innestående som plus i kompbanken

Bonus
Den som arbetar efter den sista juni har också rätt till eventuell intjänad bonus. Den ska också betalas ut. Tidpunkt för utbetalning är normalt september eller oktober, vilket ska ge en engångsutbetalning. Företaget har ännu inte redovisat hur de tänker hantera detta.