Utökning av antalet hjärtstartare

Parterna har i Skyddskommittén beslutat att utöka antalet hjärtstartare i fabriken. Sammanlagt kommer vi nu att ha 10 hjärtstartare.

Det tog ganska lång tid innan vi fick de första hjärtstartarna på fabriken. Efter den trevande starten så ökar nu tempot i att sätta upp fler hjärtstartare.

  • I december har 3 nya hjärtstartare placerats ut och på Pressline 2, UD BC 3 och UE CKD.
  • Ta del av var de hjärtstartare som finns inom ditt arbetsområde är uppsatta. Cheferna har fått information om de nya placeringarna.
  • Ytterligare 6 hjärtstartare kommer att sättas upp under 2018. Då kommer ny information att skickas ut om var dessa finns uppsatta