Årsmöten Gruppstyrelser!

Den första februari genomför gruppstyrelserna sina årsmöten. Det är många år sedan företaget nekade gruppstyrelserna att ha årsmötena på arbetstid. Detta trots att vi för första gången på väldigt länge ligger plus i produktionen.

Mötena kommer istället att ske på övertid med betalning. Ersättningen för att delta på ett möte blir cirka 275 kr.

Gå på mötet
Varje år genomför gruppstyrelse sitt årsmöte. Det är ett viktigt möte ur demokratisk synpunkt då det ger alla medlemmar en möjlighet att föreslå andra kandidater till gruppstyrelsen än de som valberedningen föreslår.

På betald övertid
Mötena genomförs på betald övertid för de som arbetar skift. I genomsnitt blir ersättningen för denna timme cirka 275 kr. Et bra tillfälle att öka sin inkomst och få en bra facklig information.

Information
Mötet innehåller också en sammanfattning av det gångna året och aktuell information om det som sker den närmaste tiden.

Omröstning
I de fall det blir fler nominerade än det finns platser så sker omröstning med valurna ute på verkstadsgolvet.

Dubbla möten
Konsekvensen av företagets beslut är att varje gruppstyrelse nu måste genomföra två möten för att alla ska få möjlighet att delta.

Kaross EM-skift/dagtid
Dag:    Torsdag 1 februar
Tid:      13.30 – 14.30
Plats:   Matsal Harmoni UB

Kaross FM-skift
Dag:    Torsdag 1 februari
Tid:      14.30 – 15.30
Plats:   Matsal Harmoni UB 

Måleriet EM-skift/dagtid
Dag:    Torsdag 1 februari
Tid:      13.30 – 14.30
Plats:   Matsal Blå Dörren UEA

Måleriet FM-skift
Dag:    Torsdag 1 februari
Tid:      14.30 – 15.30
Plats:   Matsal Blå Dörren UEA

Material EM-skift/dagtid
Dag:    Torsdag 1 februari
Tid:      13.30 – 14.30
Plats:   Hytten UE (entresol)

Material FM-skift
Dag:    Torsdag 1 februari
Tid:      14.30 – 15.30
Plats:   Hytten UE (entresol)

Underhåll
Dag:    Onsdag 31 januari
Tid:      14.00 – 15.00
Plats:   Aulan UEA

Välkommen