Justering mertidsbank!

 

I samband med årsskiftet ska enligt avtal mertidsbanken justeras ner till 0 timmar. Det är nu genomfört.

Avtalet om flexibilitet mellan parterna innebär att den individuella mertidsbanken ska justeras till noll.
De som låg plus i sin mertidsbank ska få timmarna överförda till kompbanken.
De som hade minus i sin mertidsbank ska få tiden avskriven.

Det är nu genomfört. De första kontroller som klubben gjort visar att det fungerat bra. Om du anser att din bank inte är justerad till rätt saldo så ska du höra av dig till din PL eller till de fackligt förtroendevalda.