Strejkrätten försvagas!

Nedanstående uttalande har antagits av klubbstyrelsen Volvo Lastvagnar Umeå:

 

Strejkrätten försvagas!

Ledningen för LO, TCO och SACO har kommit överens med Svenskt Näringsliv om en inskränkning av rätten att strejka. Bakgrunden är konflikten i Göteborgs hamn mellan Hamnarbetarförbundet och APM, företaget som driver hamnen.

Förslaget till lagändring kan vid ett första anblick verka riktat mot de oberoende fackföreningar som inte är anslutna till någon central facklig organisation. Men en sådan lagändring kan på sikt kraftigt försvaga hela fackföreningsrörelsen.

I sin iver att begränsa och marginalisera oberoende fackföreningar så riskerar LO, TCO och SACO att skjuta sig själv i foten med förlorad facklig styrka som följd. Samtidigt så är näringslivet oerhört nöjd med förslaget till lagändring.

Stora risker!
Ganska obemärkt i det mediala bruset har ledningen för LO, TCO och SACO kommit överens med Svenskt Näringsliv om ett förslag om begränsningar i strejkrätten.

Överenskommelsen är ett förslag till lagändring inlämnat till regeringen. I korthet innebär förslaget att strejk numera ska vara förbjudet

  • om det inte syftar till att uppnå ett kollektivavtal med fredsplikt.
  • om man inte tidigare har förhandlat med företaget om kraven
  • om man vill att avtalet ska vara det giltiga kollektivavtalet på arbetsplatsen
  • om man utlyser strejk för t ex en avskedad arbetskamrat

Vår bedömning är att överenskommelsen är ett allvarligt ingrepp i konflikträtten i Sverige, detta samtidigt som vi har väldigt få strejker i Sverige.

Det tänkta exakta kirurgiska ingreppet kan visa sig skapa en varböld istället. I framtiden riskerar de traditionella facken att hamna i ett läge där de organiserar flest arbetare, men företaget väljer ändå att teckna annat kollektivavtal med sämre villkor.

Överenskommelsen överlämnar bestämmanderätten till företagen så fort det uppkommer konkurrerande avtal. Vi kan få en situation med så kallad avtalsshopping, där företagen kan välja att teckna sämre avtal med oseriösa fackföreningar.

En risk är att förslaget till lagändring ger utrymme för att starta så kallade ”gula fackföreningar” med syfte att teckna företagsvänliga kollektivavtal. Kanske kommer vi att se ett pånyttfött ”Löntagarna”, en insomnad fackförening nära knuten till SD.

Näringslivet nöjd!
Som ett led i Svenskt Näringslivs långsiktiga inriktning att försvaga den fackliga styrkan är detta förslag till lagändring en del i deras arbete.

Representanterna från Näringslivet var synnerligen nöjda med förslaget till begränsning av strejkrätten när det presenterades. På inget sätt begränsar överenskommelsen företagens arsenal av stridsåtgärder, även om det var Arbetsgivarsidan i Göteborgs Hamn som vidtog nästan samtliga stridsåtgärder i konflikten där.

Oroande maktförskjutning
Forskare och jurister inom arbetsrätt är oroade över den maktförskjutning till företagen som skapas. Att genomföra denna ingripande förändring i lagstiftningen på grund av en enda konflikt är många kritiska till.

Försvara strejkrätten
Argumentet från fackledningen att man inte har något val håller inte. Man kan inte kompromissa om grundläggande fackliga rättigheter!

De enda rimliga på kravet är nu:
– Dra tillbaka stödet till lagförslaget
– Försvara strejkrätten