EU-Valet viktigt för oss arbetare

EU-valet är viktigt för fackföreningsrörelsen och industrin. 26 maj sker valet. Högerkrafterna mobiliserar. Det måste även vi göra. Vid förra EU-valet röstade bara varannan röstberättigad. IF Metall förbundsstyrelse har sammanfattat fyra viktiga politiska områden inför valet för att stärka arbetarnas intressen.

Öppenhet och frihandel stärker exportindustrin
Hela två tredjedelar av vår export går till länderna inom EU:s så kallade inre marknad, där vi har bättre villkor än i handeln med andra länder. Det ger fler industrijobb och ökade exportinkomster, inkomster som behövs för att finansiera vår välfärd. De nationalistiska högerkrafterna som går framåt i alla EUs medlemsstater vill stänga gränser.

Ett EU för anställdas rättigheter
EU behöver stärka de sociala och fackliga fri- och rättigheterna. Vår rätt till en rättvis lön och vår makt över våra kollektivavtal måste vara skyddad av EU, på samma sätt som företagens rättigheter skyddas. Vi måste få starkare skydd för vår rätt att teckna kollektivavtal både för svenska och utstationerade arbetare, rätten till fortbildning i arbetslivet och rätten till en pension som går att leva på.

Ingen ska dö på jobbet
Varje år dör nästan 4 000 arbetare på jobbet i Europa. Genom EU-samarbetet kan vi med gemensamma regler och lagar förbättra arbetsmiljön för industriarbetare i Sverige och över hela Europa.

Europa behöver mer demokrati – inte mindre.
Fackliga rättigheter är inte möjliga utan mänskliga och demokratiska rättigheter. Högerextrema krafter arbetar aktivt mot våra fackliga intressen. Vi behöver politiker som sätter människan framför marknaden, och som är en motkraft till de högerextrema, antidemokratiska krafter som vinner mark i Europa.