Konsten att väga olika behov

Tekniska störningar är inte ovanligt. När störningarna leder till stort produktionsbortfall brukar det innebära övertidsinsatser. Det är ingenting konstigt.

Det konstiga är att företaget numera bara bestämmer att beordra övertid för em-skiftet till 20.30. Ingen diskussion. Inga överläggningar. Inga avvägningar mot andra behov.

Parternas gemensamma tolkning lyder så här:

”Teknikarbetsgivarna och IF Metall är överens om att reglerna för övertid ska tillämpas praktiskt så att de leder till ett tillfredställande resultat för både arbetsgivaren och de anställda. Vid intresseavvägningen vägs således verksamhetsbehoven mot arbetstagarens behov av rekreation och familjeliv”

En fredagskväll efter en eftermiddagsvecka brukar det finnas stort behov av rekreation och familjeliv.

IF Metallklubben tycker så här: Finns det risk att produktionsstörningen får konsekvenser för monteringsfabrikerna tar man till den övertid som behövs för att avvärja detta.  Ofta räcker det med begränsad och frivillig övertid för att lösa det akuta problemet. Därefter planerar man för en igenkörning. Det mest rimliga är att då försöka begränsa övertiden till ett tillfälle under helgen. Väljer man lördag, finns det personal ur två skift att tillgå.  I de flesta fall går det då att lösa på frivillig väg och de som har behov av att vara ledig under helgen kan få vara det. I undantagsfall kan det innebära beordrad övertid.

Ett sådant resonemang och avvägning för en ”praktisk avvägning så att det leder till ett tillfredställande resultat för både arbetsgivaren och de anställda” är inte speciellt konstigt eller avancerat.

Vad är det som gör att företaget inte utgår från det resonemanget?