Avtalet gäller 10 veckor!

Överenskommelsen som tecknats på fabriken sträcker sig över tio veckor varav 6 veckor är permitterade. Det ger en minskning av arbetstiden med 60%. Samtidigt så sänks lönen med 7,5% till 92,5 % av utgående lön för alla tio veckorna.

Med anledning av spridningen av Covidviruset och de effekter de fått på tillverkningsprocessen inom Volvo så har parterna träffats nedanstående överenskommelse.

Avtal 10 veckor
Avtalet gäller i tio veckor med start måndag vecka 13.

Omfattning
Under dessa 10 veckor ska 6 veckor vara arbetsfria och 4 veckor arbete som vanligt, dvs. permittering på 60 %.  Den absoluta majoriteten kommer att påbörja permitteringen på måndag den 23 mars. Några få undantag kan finnas där man arbetar inledningsvis. Dessa ska då vara permitterade vid andra tillfällen under avtalsperioden.

Gäller alla
Avtalet gäller samtliga anställda på fabriken. Såväl arbetare som tjänstemän kommer att permitteras.

Lön
Det sker ett löneavdrag på 7,5 % för alla Volvoanställda från och med måndag och 10 veckor framåt. Det innebär att under avtalsperioden (både veckor med permittering och arbete) har man 92,5 % av den lön man skulle ha haft om man hade arbetat, dvs, även OB och SFT ska tas med. ATK-insättning kommer att reduceras med 7,5 %.

Kan det bli förändringar
Avtalet kan komma att förlängas eller sägas upp beroende på vad som händer. Skulle det bli mer arbete än 40 % under perioden kompenseras man ekonomiskt i efterhand. Situationen kan också bli så att avtalet måste förlängas.

Att återgå till arbete
Företaget ska meddela i så god tid som möjligt när man ska återgå i arbete. Klubben ser inga problem med att det skulle innebära alltför kort varsel. Korttidspermittering ska dock inte ses som semester. Man ska vara tillgänglig med ett telefonnummer och inom rimlig tid infinna sig på jobbet.

Vad händer när vi kommer tillbaka?
I dagsläget är det inte helt klart vilka takter som vi kommer att starta med. Vi återkommer med mer information om detta när vi är tillbaka på fabriken.