Kompetensutveckling För Hyttmålare

2004-09-03
Företaget har presenterat ett förslag på hur man på ett strukturerat sätt vill säkerställa och erbjuda en planlagd kompetensutveckling för måleriets operatörer, och man väljer att börja arbetet med våra målare.


Ett purfärskt kompetensutvecklingsförslag håller på att jobbas fram i en typ av projektform på måleriet.
Det handlar i grova drag om en, låt oss säga, utbildningplan för målare. Där man försöker bygga upp kompetensen, genom teoretisk och praktisk vidareutbildning.
I mångt och mycket påminner detta förslag om ”KUL 2000-arbetet” men det är i en annorlunda tappning.
Information kring detta kommer att hållas i processteamen och på lagmöten denna vecka.
Medlemmar från gruppstyrelsen som är involverade i detta ”projekt” är Markus L.(tel. 7535), Edith N.(tel. 7644) och Tommy H.(tel. 7973).

Gruppstyrelsen UC