Nomineringsdags

2004-12-13
Nomineringsdags

Diverse valberedningar på fabriken börjar nu så smått på att hitta bra kandidater till gruppstyrelserna inom respektive område, detta gäller givetvis även måleriet.
Så ta tillfället i akt nu och passa på och ge förslag på lämpliga och tänkbara namn, som kan tänkas representera medlemmarnas intressen på bästa sätt!

Gruppstyrelsen på måleriet har en del omval och nyval till både ordinarie ledamöter och suppleanter vars ”mandatperioder” löper ut i februari.
Detta innebär att det är läge för att kunna påverka utfallet av vilka delegater som väljs in i gruppstyrelsen.
Så kontakta måleriets valberedbningsledamot Mikael Boberg (tel: 7109) om ni har förslag på lämpliga namn!
Givetvis kan man på nomineringsmötet, som vanligt, också lägga fram förslag.

MaLi