Övertalighetslistan…….

2004-11-04
Övertalighetslistan…….


Arbetet med revidering och komplettering av de övertaliga fortskrider…..

Listan på de övertaliga har dramatiskt minskat till dags datum, och nu är det endast 15 operatörer som kan vara tvingad att lämna måleriet 1 januari 2005!
Så fort det blir någon ytterligare förändring meddelas berörd omedelbart.

Personalavdelningen har också meddelat att det är monteringen som blir deras destination. Numera så finns det inget behov på vare sig material eller CKD, varför är oklart?!
Personal kommer tillsammans med respektives produktionsledare att informera ytterligare om vad som komma skall.

Gruppstyrelsen UC