Lönesystem

2005-11-21
Rapport från arbetet med det nya lönesystemet.

Lönnesystemsarbetet Do 2och Do 3

Nu har vi i den partgemensamma arbetsgruppen enats om skrivningar vad gäller punkterna nedan.

Här kommer en kort sammanfattning på dom rubriker som vi jobbat med.
Mer ingående information kommer att läggas ut på Volvoklubbens hemsida.

Har Ni funderingar vad gäller lönesystemets upplägg och tankarna bakom så kontakta någon av oss så kan vi försöka svara på era funderingar ( ev. på ett gruppmöte )
Vi har även delat in Do 2 och Do 3 i olika delområden ( 20 st. ) samt kommit fram till att vi har 3 olika befattningar Karossbyggare – Detaljist – Processare
PLATTFORM steg 2-4 ( tariffstegen )

Här finns en sammanställning på vad som kan förväntas av en i dessa steg, förutom det ordinarie produktionsarbetet.

BEFATTNINGSLÖN steg 5

Man har 2 ”vägar” att nå steg 5. Man kan välja
· inriktning produktion
( lära sig andra produktionsområden )
· inriktning stödfunktioner
( tekninsk,underhåll,kvalitet och personal inriktningar )
Revitionsdokument finns färdiga med Ja/Nej påståenden som underlag
BEFATTNINGSLÖN steg 6

Här kan man fortsätta utvecklas i inom den inriktning man valde i steg 5 eller byta inriktning
Revitionsdokument finns färdiga med Ja/Nej påståenden som underlag

Steg 5 och steg 6 bygger på en ”12-punkts lista ” där vi sammanställt arbetsuppgifter/kompetenser som behövs för att vi ska kunna tillverka dom detaljer som hytten behöver.
Utifrån denna lista görs inriktningsvalen.
GRUPPTILLÄGG

Är indelade i 3 kategorier
· Kvalitet ( både vad gäller rutiner, arbetsplatsens miljö, produktion osv. )
· Flexibilitet ( gruppens egen förmåga till omställning vid personalförändringar
arbetssätt mot stödfunktioner osv.)
· Produktion /verksamhet ( relation mot andra skift, arbetsmiljökrav,gruppmöten osv. )

För varje grupptillägg finns s.k. mätetal som gruppen ska uppnå för att få tillägget
SAMORDNARE

Arbetsuppgifter på vad samordnare i steg 6 ska göra finns sammanställd. Vi har dock revidera dom gamla skrivningarna . Befintliga samordnare behåller arbetsuppgifter och lön alla fall till juni –07 enligt den överenskommelse som finns tecknad.
Metalls lönegrupp DO2 och DO3
Carola Andersson, Jan Isberg, Nils Fredlund, Göran Asplund