Arbete montering V32-vad gäller?

2004-07-02 Förhandlingarna avslutade – ordinarie arbetstid gäller Vi i gruppstyrelsen montering har tidigare redogjort för de förhandlingar som vi fört med monteringsledningen angående arbetets förläggning V32. Nedan följer en redovisning av vad som kommer att gälla V32 och hur förhandlingarna avlöpt i frågan.