Inget avtal om löner efter fredagsförhandlingen

2004-07-07 Metallklubben försökte under fredagen (2 juli) att nå ett avtal om lönerna för 2004. Parterna närmade sig varandra men på den avgörande frågan om engångsbeloppets storlek svarade företaget Nej på Metallklubben förslag. Nästa förhandling sker 18 augusti.

Arbete montering V32-vad gäller?

2004-07-02 Förhandlingarna avslutade – ordinarie arbetstid gäller Vi i gruppstyrelsen montering har tidigare redogjort för de förhandlingar som vi fört med monteringsledningen angående arbetets förläggning V32. Nedan följer en redovisning av vad som kommer att gälla V32 och hur förhandlingarna avlöpt i frågan.