Uttalande med anledning av strejk vid Volvofabrik i USA!

Volvo har en av sina största lastbilsfabriker i i New River Valley, Virginia. Fabriken har cirka 3000 anställda.

För andra gången har över 90 % av arbetarna röstat nej till det avtalsförslag som Volvo och bilarbetarfacket, UAW har förhandlat fram. För andra gången på kort tid har också arbetarna på Volvos fabrik, gått ut i strejk för bättre villkor.

En strejk är en sista åtgärd som arbetare har att ta till om villkoren inte är acceptabla. På uppdrag av verkstadsklubbens årsmöte  skickar IF Metall Volvo Lastvagnar i Umeå en solidaritetshälsning till de strejkande arbetarna på Volvos fabrik i New River Valley.

 

IF Metallklubben
Volvo Lastvagnar Umeå

Ordförandebyte på Verkstadsklubben!

Efter 40 år av gemensamt fackligt arbete på Volvo Lastvagnar AB i Umeå lämnar Jan-Olov Carlsson över ordförandeklubban till Gunnar Pettersson.  

Medlemmarna och förtroendevalda på Volvo tackar Janne för det goda arbetet och Verkstadsklubben kommer att fortsätta med samma inriktning  som tidigare, säger Gunnar.

Jan-Olov började som montör vid fabriken 1979 och blev i mitten av 80-tal ordförande för gruppstyrelsen Monteringen. Efter en tid i Verkstadsklubbens styrelse blev Janne vald till vice ordförande 1992. En post som han innehade fram till 2011 då han tog över ordförandeskapet efter William Frank.

Gunnar delar erfarenheterna under samma period efter att ha anställts vid karossavdelningen 1980. Som mångårig gruppordförande för Kaross blev också Gunnar tidigt invald i Verkstadsklubbens styrelse och har deltagit i förhandlingskommittén i flera decennier. Uppdraget som vice ordförande har Gunnar innehaft sedan 2011.

–Det har varit ett stort privilegium att ha fått delta i ledningen för en aktiv och framgångsrik lokal facklig organisation under alla dessa år, berättar Carlsson. Fackföreningarna hade en större betydelse i samhällsbygget under 70-, 80- och en bit in på 90-talet. Även inflytandet på arbetsplatserna var större. Åren av nyliberal ekonomisk politik och en ideologisk offensiv från arbetsgivare och borgerliga partier har dock satt sina spår. Vi måste fortsätta kritisera orättvisorna i samhället. Vi måste våga protestera när arbetsgivare som försöker runda facken och försämra villkoren. Jag tycker att vi kan vara stolta över att som lokal fackförening ha varit en tydlig och högljudd röst för arbetarnas intressen, avslutar Janne.

–Det är en ära att få förtroendet att leda IF Metall på ett av de större verkstadsföretagen i Sverige, säger Pettersson.  Någon stor förändring i det fackliga arbetet kommer inte att ske, där vi är flera förtroendevalda med lång erfarenhet.  Utgångspunkten i vårt fackliga arbete har under flera decennier varit att  skapa en demokratisk och stark fackförening på Volvo, betonar Pettersson. Vi ska vara en fackförening där medlemmarnas villkor och behov är vårt viktigaste uppdrag. Valen till fackliga uppdrag sker på golvet och viktiga avtal beslutas i medlemsomröstningar.

–Självklart ska vi också vara konstruktiva i dialogen med företaget så att verksamheten och jobben tryggas, fortsätter Gunnar. Vår erfarenhet under alla dessa år är att vi må tycka olika i en del sakfrågor, men att det i slutändan är viktigt att de lokala parterna kan komma fram till  gemensamma beslut och ta varandra i hand i förhandlingar som stärker företaget och tryggheten för våra medlemmar.

Övertid torsdag 13 maj

Klubben får många frågor om övertiden på Kristi Himmelsfärds Dag, den 13 maj. Vi försöker reda ut vilka villkor som gäller.

Ingen storhelg
Kristi Himmelsfärds Dag, den 13 maj är ingen storhelg. Det innebär att övertidsersättningen är densamma som Lördag, söndag.

Övertidstillägget är
För dagtid        123,74 kr/timme
För skift            144,47 kr/timme

Ingen OB
Notera att övertid och OB inte betalas ut samtidigt. Det blir alltså ingen OB-ersättning på mogonen eller på kvällen den 13 maj.

Massiva nyanställningar – nya arbetstider!

Parterna har genomfört förhandlingar kring effekterna av de framtida produktionsvolymerna. Volvo i Umeå kommer anställda uppemot 300 personer för att klara volymerna. En effekt av volymuppgångarna är att den huvudsakliga arbetstidsformen ändras från tvåskift till treskift.

Det är i grunden en mycket positiv utveckling att vi ska anställa en stor mängd nya arbetskamrater. 

 

Produktionsvolymen
Den framtida produktionsvolymen kommer att vara hög. Det innebär att vi under en längre tid kommer att köra närmare maximal kapacitet i fabriken. Vi ser ut att lägga oss på en produktionsvolym som vi inte tidigare haft.

Bemanning
Det kommer att anställas mycket folk under den närmaste tiden. Planerna är att anställa cirka 300 personer under den kommande perioden. Det exakta personalbehovet kommer att redovisas på respektive driftområde.

Arbetstiderna
Parterna är överens om att treskift är huvudarbetstidsformen under en längre period framöver. Det gäller framförallt kaross och måleri med tillhörande stödfunktioner.

Parterna är också överens om att lokalt utreda vilket skiftbehov som finns på detaljen och CKD.

Undantag
Parterna är också överens om att man på respektive område ska göra en fördelning kring de nya skiftlagen, där dagens skiftlag kommer att få fördela om till det tredje skiftlaget. Respektive PL ska dessutom undersöka vilka som inom sitt område inte har möjlighet att arbeta treskift.

Från klubbens sida har vi hela tiden redovisat till företaget att de som av medicinska eller sociala skäl inte har möjlighet att arbeta treskift ska vi kunna hantera med ett fortsatt tvåskift, kompletterat med ett stående natt.

Arbetstiden
När det gäller de exakta treskiftsschemat så återkommer vi senare med en redovisning av detta. Det finns idag två olika arbetstidsscheman att utgå från. Blir parterna inte överens bestämmer företaget vilket schema som ska användas.

Nuvarande arbetstid
Ett antal områden kommer inledningsvis att fortsätta med samma arbetstider som idag. Det gäller till exempelvis CA, centralt underhåll, snickeri och mätrum. Exakt vilket områden som kommer att beröras får vi återkomma till.

Nyanställningar
Med så höga produktionsvolymer så kommer många nyanställningar att genomföras på kort tid. För det krävs ordentliga förberedelser.

Erfarenheterna från stora rekryteringar är att brister uppstår om förberedelserna inte är noggranna.  Det kan gälla Introduktion, upplärning, kläder, skor, omklädningsrum p-platser mm.  Företaget är medveten om detta och genomför nu förberedelser för rekryteringen.

Återgång till samma skift
Klubben har begärt att vid en nedgång tillbaka till tvåskift ska man ha rätt att återgå till samma skiftlag som tidigare. Företaget är inte beredd att skriva en överenskommelse om detta, men säger att det är den naturliga vägen att gå.

Byta jobb?
Klubben har begärt att det ska finnas möjlighet att söka annat arbete inom fabriken i samband med den utökade skiftgången och fler lediga platser.  Företaget är idag inte beredd till några generella omflyttningar, utan kommer att annonsera ut eventuella lediga platser.

Anställningar och semester
Klubben har till förhandling nästa vecka begärt att frågan om semester och anställningsform ska diskuteras.

Dels handlar det om att de som idag har arbetat en längre tid som visstidsanställda bör erbjudas tillsvidareanställning och dels att företaget bereder frågan om hur semestern ska hanteras för de som idag är visstidsanställda.

 

Övertidsersättning Första Maj!

Klubben får en hel del frågor om övertidsersättningen till helgen, fredag kväll som är valborgsmässoafton och lördag som är första maj.

Ersättningen
Valborg (30 april) är ur avtalssynpunkt en vanlig dag. I år infaller den på en fredag, vilket gör att det är vanlig vardagsövertid som gäller. Fredag eftermiddag och kväll är övertidsersättningen per timme 72,21 kr för dagtidsarbetare och 92,86 kr för skiftgående personal.

Första maj är ur avtalssynpunkt en storhelg. Koncernavtalet om övertid reglerar övertidsersättningen för arbete på storhelg. Första maj är övertidsersättningen per timme 290,89 kr för dagtidsarbetare och 311,61 kr för två- och treskiftare. Fyr- och femskiftare har också 311,61 extra, men den är uppdelad på övertidsersättning och storhelgs-OB.

TImlönen
Utöver övertidsersättningen finns även timlönen som antingen kan tas ut i pengar eller sättas in i kompbanken. I Tidinfo kan du välja OT för att sätta in kompbanken eller OP för att få timlönen i pengar. Värdet av timlönen för dagtidare och tvåskiftare är månadslönen dividerat med 175.