Permittering 9: Taket på tidbanken

Under rubriken ”Permittering” försöker klubben svara på ett antal av de frågor som medlemmarna ställer till oss.

 Efter påpekanden från medlemmar på vår fabrik så har Koncernfacket tagit upp en förhandling med företaget på koncernnivå om att höja eller ta bort taket (250 timmar) för ”hyvling” av kompbanken sista oktober.

Under permitteringsavtalet så riskerar planerade kompledigheter att inte bli av. Eftersom intjänande av komp kan vara upp till 120 timmar på ett år så finns risk  att man då hamnar över gränsen på 250 timmar. Företaget måste då betala ut detta på lön vilket knappast är en fördel om kassaflödet är ansträngt.

Företaget är inte helt avvisande till idén, men vill avvakta hur situationen verkar bli till hösten innan man bestämmer sig.

Permittering 8: Flextid

Under rubriken ”Permittering” försöker klubben svara på ett antal av de frågor som medlemmarna ställer till oss.

 De som har dagtidsschema har också möjlighet till flextid. I grunden fungerar flextiden som vanligt. Ur avtalssynpunkt är tolkningen att lite flextid kan man bortse från. Dock är företagets inställning att man inte ska ta ut hela dagar med flex. 

I redovisningen av till myndigheterna utgår Volvo från ordinarie arbetstidsmått för dagen när det gäller avtalet om korttidspermittering.

 

Permittering 7: Kontantuttag ur kompbanken

Under rubriken ”Permittering” försöker klubben svara på ett antal av de frågor som medlemmarna ställer till oss.

 

Det finns inget hinder att göra kontantuttag under avtalsperioden, men värdet på komptimmarna reduceras. Om man vill göra ett kontantuttag av komptimmar så dras 7,5 % av summan som en konsekvens av avtalet.

Permittering 6: Karensavdrag vid sjukdom

Under rubriken ”Permittering” försöker klubben svara på ett antal av de frågor som medlemmarna ställer till oss.

 Vid sjukfrånvaro gör företaget  ett karensavdrag på samma sätt som vanligt som är 20 % av veckolönen.  Under coronakrisen kan man ansöka om att få ersättning för karensavdraget av Försäkringskassan. Den ansökan måste man göra själv. Värdet på ersättningen från Försäkringskassan  är schabloniserat till 700 kronor. Det är betydligt lägre än vad det verkliga avdraget är.

Permittering 5: Kodning vid frånvaro

Under rubriken ”Permittering” försöker klubben svara på ett antal av de frågor som medlemmarna ställer till oss.

 Beroende på vilken typ av frånvaro som man har så hanteras den på olika sätt.

  • Vid frånvaro där företaget inte betalar lön, t ex VAB eller tjänstledigt  sker ett fullt löneavdrag till 100 % av den ordinarie månadslönen. Alltså precis som sker även när vi inte har ett korttidsavtal.
  • Vid frånvaro där företaget betalar lön, t.ex. komp, permission sker löneavdrag med 7,5 % för dessa dagar.
  • Vid sjuklön de två första veckorna betalar företaget sjuklön med ett löneavdrag på 7,5 % på av de 80 % av ordinarie lön som sjuklönen utgör.  Efter de första två veckorna är det Försäkringskassan som betalas ut ersättningen. Den baseras på 80 & av full lön.